Nieuws

TV interview bij Family 7 (www.family7.nl)

Onze filters in Bangladesh

 

 

 

 

 Noodpakket

Denk vooruit Noodpakket

In deze tijd worden wij door de Rijksoverheid geïnformeerd om voorbereid te zijn op een ramp of een noodsituatie. Hiervoor wordt het 'Denk vooruit' logo gebruikt en hierover kan informatie worden gevonden bij www.crisis.nl .

Een van de belangrijkste zaken bij een ramp of noodsituatie is drinkwater omdat dit een van de eerste levensbehoeften is. Speciaal voor dit soort situaties is een noodpakket ontwikkeld. 

  Voor meer informatie zie:

wwww.aqualogicfilters.com

 

 
Al 20 jaar worden er door stichting IBOTA drinkwaterfilters over de hele wereld verstuurd, naar gebieden en situaties waar schoon en veilig drinkwater niet vanzelfsprekend is! 
 
We mochten dat vieren met ons team van vrijwilligers en bestuursleden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“De situatie in Varanasi is grimmig, want de rivier is 1 meter boven de gevaren zone. In het district zijn vijf opvangkampen geopend, o.a. in Saraiyan, Dhelwaria en Nagwa. Toen zij zo’n opvangkamp gingen bezoeken met hun team ..... was de enige hulp die werd gegeven gekookt voedsel! Het tent materiaal wat verstrekt was bij de overstroming van 2013 werd nu ook weer gebruikt, maar dit is niet voldoende omdat er honderden meer mensen dakloos zijn geworden.

Natuurlijk zijn de armen weer getroffen omdat ze hun lemen huizen vaak bouwen in overstromings gebieden.

Wij willen u vragen om de mensen van Varanasi te helpen in deze tijd van nood. We hebben water nodig ( tijdelijk handpompen ), onderdak en voedsel ( dekzeil om tijdelijke woningen te maken). Veel mensen moesten hun huizen ontvluchten zonder in staat te zijn om iets mee te nemen. We weten, wanneer de situatie in de stad stabiliseert, dat er ook veel hulp nodig is in vele andere gebieden die zwaar getroffen zijn door deze overstromingen.”


Wilt u ons helpen om waterfilters te sturen naar Varanasi?
Dan kunt u uw bijdrage overmaken op: NL 69 RABO 0396537723
Ten name van: Stichting IBOTA Heerde, o.v.v. Overstromingen in Noord India

 

 

Heerde, 13 april 2015.

Bé van Ark overhandigt de opbrengst van de water-voor-water actie van afgelopen jaar: € 275 bestemd voor het IBOTA Drinkwaterfonds.

 

Opbrengst van de water-voor-water actie

 

Promotiefilm Ibota

Beste Peter,

De promotiefilm die we voor jullie hebben gemaakt hadden we ingestuurd voor de “Smallenbroektrofee”. Een jaarlijkse filmwedstrijd onder de leden van onze videoclub. Er waren 7 films ingezonden die werden bekeken door 3 juryleden van andere videoclubs, die lid zijn van NOVA-midden Nederland.

Het is misschien wel leuk voor je om te weten dat onze film op de eerste plaats is geëindigd. Dat betekend dat hij is genomineerd voor het jaarlijkse NOVA filmfestival van Midden Nederland en dan zal worden gejureerd door een andere jury. Hij wordt dan indien de score hoog genoeg is getoond op een bioscoop scherm in een grote zaal waarvoor alle leden van de aangesloten verenigingen uit Midden Nederland worden uitgenodigd.

Als de film daar dus ook hoog zou scoren en worden getoond, dan komt Ibota onder de aandacht van een grotere groep mensen. En je weet maar nooit of dat wat giften gaat genereren.

Mede namens Goos Zeijl en Martin Hekkelman wens ik jou en je medewerkers mooie Kerstdagen en voorspoedig 2016.

Hartelijke groeten,

Martin Strelitski

 

 

Onze Instructievideo voor het vullen van waterzakjes