Al 20 jaar worden er door stichting IBOTA drinkwaterfilters over de hele wereld verstuurd, naar gebieden en situaties waar schoon en veilig drinkwater niet vanzelfsprekend is! 
 
We mochten dat vieren met ons team van vrijwilligers en bestuursleden.