Stichting IBOTA is partner in dit project.

In de omgeving van het dorp Gokavaram in het bosgebied van zuid-oost India is een plattelands-project waarin IBOTA participeert.

Het werkgebied van dit project is een bosgebied in het oosten van de deelstaat Andrah Pradesh. In dit project worden onbereikte stammen bezocht door het pioniersechtpaar Nehru en Parimala. Al vele jaren werken zij onder verschillende nog onbereikte bevolkingsgroepen.

Eén van de manieren om deze stammen te bereiken is door middel van films. IBOTA heeft fondsen kunnen werven voor mobiele videoapparatuur en een terreinwagen waarmee ze op ontoegankelijke plaatsen in dit bosgebied kunnen komen.

IBOTA heeft een bouwfonds geopend voor het werven van financiën voor een eenvoudig woonhuis voor Nehru en Parimala. Al vele malen zijn zijn uit hun gehuurde huis gezet omdat zij Christen zijn. Graag zouden wij hun willen helpen met een eigen plek om te wonen. Helpt u mee?

U kunt een donatie doen op bankrekening NL69RABO 0396537723 met vermelding van 'huis voor Nehru'.