Noodhulp India

Sinds augustus dit jaar zijn er hevige overstromingen in Noord India, in de staten Uttar-Pradesh (Varanasi) en Bihar. Het begon allemaal in de hogere delen van het Himalaya gebergte, maar het teistert nu veel grotere delen van Noord-India. 

Terwijl de Ganges boven de gevarengrens uitstijgt, zijn veel delen van Varanasi ondergelopen. Door de zware regenval in het gebied is er vrees dat de vloed situatie een extreme hoogte zal bereiken en mogelijk ernstiger zal zijn dan de verwoestende overstromingen in 1975. Het hoge niveau van de rivier is vooral te wijten aan het feit dat dammen hun poorten geopend hebben om de druk op de dammen te verminderen.Dit leidt echter tot grote ravage stroomafwaarts in de vlakten van Varanasi Allahabad etc.

In een ramp als deze is schoon drinkwater een eerste noodzaak. Stichting IBOTA heeft de eerste waterfilters al naar een hulpteam in Varanasi-India gestuurd. Maar de nood is groot en er zijn veel meer waterfilters nodig zijn. Wilt u meehelpen, doneer dan uw gift via deze site. Het is een kwestie van leven of dood!

 

Oproep van een Nederlandse vrouw die in Varanasi woont en werkt:


“De situatie in Varanasi is grimmig, want de rivier is 1 meter boven de gevaren zone. In het district zijn vijf opvangkampen geopend, o.a. in Saraiyan, Dhelwaria en Nagwa. Toen zij zo’n opvangkamp gingen bezoeken met hun team ..... was de enige hulp die werd gegeven gekookt voedsel! Het tent materiaal wat verstrekt was bij de overstroming van 2013 werd nu ook weer gebruikt, maar dit is niet voldoende omdat er honderden meer mensen dakloos zijn geworden.
Natuurlijk zijn de armen weer getroffen omdat ze hun lemen huizen vaak bouwen in overstromings gebieden.
Wij willen u vragen om de mensen van Varanasi te helpen in deze tijd van nood. We hebben water nodig ( tijdelijk handpompen ), onderdak en voedsel ( dekzeil om tijdelijke woningen te maken). Veel mensen moesten hun huizen ontvluchten zonder in staat te zijn om iets mee te nemen. We weten, wanneer de situatie in de stad stabiliseert, dat er ook veel hulp nodig is in vele andere gebieden die zwaar getroffen zijn door deze overstromingen.”


Wilt u ons helpen om waterfilters te sturen naar Varanasi?
Dan kunt u uw bijdrage overmaken op: NL 69 RABO 0396537723
Ten name van: Stichting IBOTA Heerde, o.v.v. Overstromingen in Noord India