Noodhulp Indonesië

Help overlevenden met schoon en veilig drinkwater!

Sulawesi

 

 

De slachtoffers van de ramp in Sulawesi (Indonesië) hebben voorlopig nog geen schoon drinkwater. Daarom vragen wij, Stichting IBOTA, om onze actie voor drinkwaterfilters te sponsoren

U kunt uw gift overmaken op:

Rekening: NL69 RABO 0396 5377 23

Ten name van: Stichting IBOTA

Onder vermelding van: Sulawesi