Stichting Ibota

anbi

Naam:

Stichting IBOTA

RSIN/fiscaalnummer:

8088.78.062

Kamer van Koophandel

Naar inschrijving bij Kamer van Koophandel.

Contactgegevens:

Stichting IBOTA
Zwarteweg 10, 8181 PD Heerde
Correspondentieadres: Postbus 207, 8180 AE Heerde
Tel.nr: 0578-6411654
Mobiel: 06-50887276

Bankrekening

IBAN : NL69RABO 03965 37723
BIC : RABONL2U

Bestuurssamenstelling:

Naam:   B. Hop (voorzitter)
G. van de Vosse (secretaris)
        L. Tessemaker Lucas (penningmeester)
        J. Larson (alg. adjunct)
            

Visie en doelstelling:

De visie wordt vertegenwoordigd door stichting IBOTA (International Bridge Of Technical Assistance). Bij de aanvang van stichting IBOTA op 16 juni 1997 is in de statuten vastgelegd dat de stichting de volgende doelstelling beoogt:
a.    Kansarme mensen in ontwikkelingslanden (gebieden) de mogelijkheid te bieden om een (technisch) vak te leren en ze dit te laten uitoefenen, om op deze wijze te kunnen voorzien in eigen middelen van bestaan .
b.    Het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

In de eerste projectbeschrijving die direct na de aanvang van de stichting is geschreven, werd een en ander verder toegelicht, ondermeer dat kerntechnieken gericht waren op kunststoftechniek, solartechnologie en waterbehandeling. Hierin werden de twee ‘pijlers’ van de stichting duidelijk, namelijk:
1. Het investeren in kansarmen in de breedste zin (fysiek en geestelijk).
2. Het produceren van producten die een positieve bijdrage moeten leveren in het leven van kansarmen.
 

Beleidsplan:

Het beschikbaar stellen van waterfilters daar, waar structureel een gebrek aan schoon drinkwater is, zoals voor slachtoffers van rampen. Afnemers zijn doorgaans hulporganisaties, zoals YWAM, RescueNet etc.
Inkoop van deze filters bij Innologic of een andere leverancier
Financiering regelen door fondsenwerving
Het uitvoeren van diverse projecten, waaronder het IBOTA Drinkwater Fonds, Kindersponsorplan, Hulpfonds Nehru.


Beloningsbeleid:

Stichting IBOTA werkt met behulp van vrijwilligers.
In het jaar 1998 is besloten om een kinder-sponsorplan te starten voor de kinderen van het Dayanilayam Hostel in Jangoan – India. Sinds die tijd worden er via stichting IBOTA kinderen vanuit Nederland gesponsord. Met het sponsorgeld wordt de studie, kost en inwoning betaald.
Na een lange tijd van onderzoek en het maken van verschillende prototypen waterfilters, is in het jaar 2000 wezenlijk begonnen met de productie van de eerste kunststof onderdelen voor waterfilters in een van de sloppenwijken van de miljoenenstad Mumbai. Enige tijd later is dit werk verplaatst en uitgebreid in Pune. Na een aantal jaren werd de productie van kunststof onderdelen overgebracht naar Innologic Electronics in Kolkata (Calcutta). Daar was toen de productie van elektronica producten al begonnen, wat daarmee werd uitgebreid met de productie van onderdelen voor waterfilters, in samenwerking met lokale bedrijfjes.