Bestuurlijk​

Bestuur

Het bestuur van IBOTA bestaat uit:

B. Hop | voorzitter
G. van de Vosse | secretaris
L. Tessemaker Lucas | penningmeester
J. Larson | algemeen adjunctDownloads

Download hier het financieel overzicht

Download hier de privacy verklaring