Projecten

Nepal

Na de aarbeving in 2015 in Nepal werden verschillende gebieden totaal van de kaart geveegd. Er vielen veel slachtoffers en talloze huizen waren verwoest. Tijdens een dergelijke ramp is schoon drinkwater één van de belangrijkste vormen van hulp. Via verschillende kanalen kon IBOTA waterfilters sturen naar de getroffen gebieden. Vandaag de dag is de vraag om schoon drinkwater op die plekken nog steeds van levensbelang en is het project verlengd met een tweede termijn.

Haïti

Tijdens de zware aardbeving op Haïti in 2010 is IBOTA begonnen met het beschikbaar stellen van drinkwater filters op dit eiland. Orkaan Matthew verwoestte in 2016 op Haïti zo’n 200.000 huizen waardoor 1,4 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hadden. Wij zien dat schoon drinkwater na elke natuurramp een terugkerend probleem is. Schoon en veilig drinkwater is van levensbelang. Ook maanden ná een aardbeving of orkaan is dit een groot probleem en een ziekteveroorzaker onder de zeer arme bevolking.

IBOTA kon in samenwerking met lokale partners waterfilters verspreiden waardoor er veel gezinnen geholpen werden aan schoon drinkwater. Door het succes van dit project loopt het nu nog steeds.  

Indonesië

In Indonesië zijn vrijwel alle waterbronnen vervuild. Water kan gekookt worden voor consumptie maar dit is kostbaar en moet goed gebeuren. Het kopen van water is ook niet mogelijk voor iedere Indonesiër.

Het project op Java is bedoeld om Indonesiërs te helpen aan gezond drinkwater, waardoor de gezondheid en economische omstandigheden van de hele gemeenschap duurzaam wordt verbeterd.

Noodhulp

Schoondrinkwater is van levensbelang, juist ook in rampgebieden. IBOTA kan in samenwerking met verschillende organisaties snelle en adequate hulp geven in deze situaties. Voorbeelden waarin IBOTA de afgelopen jaren heeft geholpen: verschillende projecten Noord India, Haïti, Bangladesh. Uit sommige noodhulp projecten vloeide een lange termijn ontwikkelingssamenwerking voort; zoals in het geval van Nepal en Haïti.

Training

Na distributie van het waterfilter wordt er een follow-up gedaan met elke ontvanger door een coaching programma van drie maanden. Deze training gaat onder andere over de oorzaken van ziekten zoals dysenterie en de daaruit voorkomende kindersterfte. Het is niet vanzelfsprekend voor veel mensen dat besmet drinkwater vaak de oorzaak is dat kinderen ziek worden.

Mede door het geven van advies op het gebied van WASH (Water, Sanitatie en Hygiëne) helpt het project mensen om zich bewust te worden van risico’s dat onveilig drinkwater met zich meebrengt.