Projecten

 

PROJECT WATERFILTERS VOOR NEPAL

 

 

Voor meer info zie: Project waterfilters voor Nepal

 

  

Project noodhulp India

 

 

Voor meer info zie: Project Noodhulp India

 

  

Project noodhulp Indonesië

 

Voor meer info zie Project Noodhulp Indonesië

 

 

 

Stichting IBOTA is partner in dit project.

In de omgeving van het dorp Gokavaram in het bosgebied van zuid-oost India is een plattelands-project waarin IBOTA participeert.

Het werkgebied van dit project is een bosgebied in het oosten van de deelstaat Andrah Pradesh. In dit project worden onbereikte stammen bezocht door het pioniersechtpaar Nehru en Parimala. Al vele jaren werken zij onder verschillende nog onbereikte bevolkingsgroepen.

Eén van de manieren om deze stammen te bereiken is door middel van films. IBOTA heeft fondsen kunnen werven voor mobiele videoapparatuur en een terreinwagen waarmee ze op ontoegankelijke plaatsen in dit bosgebied kunnen komen.

IBOTA heeft een bouwfonds geopend voor het werven van financiën voor een eenvoudig woonhuis voor Nehru en Parimala. Al vele malen zijn zijn uit hun gehuurde huis gezet omdat zij Christen zijn. Graag zouden wij hun willen helpen met een eigen plek om te wonen. Helpt u mee?

U kunt een donatie doen op bankrekening NL69RABO 0396537723 met vermelding van 'huis voor Nehru'.

Stichting IBOTA is partner in dit project.

Het 'Dayanilayam Sponsorplan' is een initiatief van stichting IBOTA. Dit Hostel is gevestigd in de plaats Jangaon in Centraal India. De meeste kinderen in dit tehuis zijn weeskinderen of kinderen van families die niet meer voor hen kunnen zorgen.

Voor een bedrag van 25 Euro in de maand kan een kind uit dit Hostel worden gesponsord. Voor dit bedrag ontvangt dit kind onderdak, onderwijs en medische zorg. Het onderwijssysteem voorziet in een basis voor het voortgezet onderwijs, waardoor al veel kinderen een gerespecteerde plaats in de Indiase samenleving hebben gevonden.

Voor informatie over het sponsoren van een kind kunt u contact opnemen met stichting IBOTA: Postbus 207, 8180 AE Heerde. Telefoon: +31-578-611654. of u kunt gebruik maken van het contact formulier.

Uw donatie voor dit werk is meer dan welkom.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69RABO 0396537723 ten name van stichting IBOTA, kinder sponsorplan. Namens deze kinderen hartelijk dank!

Stichting IBOTA is partner in dit project.

In Kolkata is een project opgezet in de grootste Rosse Buurt van Azië. Dit project maakt onderdeel uit van een koepelorganisatie uit Nieuw Zeeland waarin een paar bedrijfjes actief zijn.

Stichting IBOTA is gelieerd aan een van deze bedrijfjes, genaamd Innologic Electronics Ltd. waar onder andere kunststof en elektronica producten worden gefabriceerd.

 

Er is een productieafdeling voor onderdelen van de waterfilters, zoals deze door IBOTA worden gebruikt.

Door dit werk worden jonge vrouwen en mannen onttrokken aan de prostitutie en produceren zij producten die een directe bijdrage leveren voor het drinkwaterprobleem in ontwikkelingslanden.

Het is mogelijk om voor derden producten tegen concurrerende prijzen te laten ontwerpen en produceren. Dit zal rechtstreeks bijdragen aan het welzijn van de kansarmen in deze wijk.